ضرب الأجل دستگاه قضا برای از سرگیری طرح روگذر کمربندی فومن

ضرب الأجل دستگاه قضا برای از سرگیری طرح روگذر کمربندی فومن

رئیس کل دادگستری استان گیلان از امروز به متولیان اجرایی استان گیلان ۱۰ روز فرصت داد تا ساخت طرح ۱۸ ساله روگذر کمربندی فومن را از سر بگیرند. رئیس کل دادگستری گیلان امروز در نشست بررسی موانع اجرای طرح پل روگذر کمربندی فومن که با حضور معاون وزیر راه در رشت برگزار شد، پس از