گسترش نشاط در جامعه از ملزومات ارتقای سرمایه‌های اجتماعی است

گسترش نشاط در جامعه از ملزومات ارتقای سرمایه‌های اجتماعی است

استاندار لرستان گفت :گسترش نشاط در جامعه از ملزومات ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی است . فرهاد زیویار  در دیدار با رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به سابقه درخشان والیبال لرستان و پرورش استعداد های ناب و با استعدادی همچون مرحوم کیومرث ابدالی، روح الدین فتحی، امیر حسین منظمی در دهه ۷۰ تیم ملی، ورزش لرستان را